အဖြူရောင်ဂန္ဒမာ #flower #photography #palnet #proofofbrain #neoxian #t ...

in D.Buzz4 months ago

အဖြူရောင်ဂန္ဒမာ
#flower #photography #palnet #proofofbrain #neoxian #trafficinsiderPosted via D.Buzz

Sort:  

​ဘေးအပွင့်​တွေ ​ချွေ​ပေးရင် အလယ်ကတစ်ပွင့်တည်း အပွင့်ကြီးကြီး​လေး ရတယ်ရှင့်

ဟုတ်လား ပွင့်သေးမျိုး ထင်နေတာ

ဖြူသန့်နေတာပဲ
!LUV

!PIZZA

@walarhein(1/3) gave you LUV. H-E tools | connect | <><

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@walarhein(2/5) tipped @golden.future (x1)

Learn more at https://hive.pizza.

ဖြူဖြူဖွေးဖွေး အရမ်းလှ
!LOLZ

Lotrimin should make NFTs
They are good at making things non-fungible.

Credit: theabsolute
@golden.future, I sent you an $LOLZ on behalf of @naythan
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (2/8)

တကယ်ပေါ့