ချဥ်ပေါင်ခါးပွင့်

in D.Buzz7 months ago (edited)

လှသလားမမေးနဲ့ လှပြီးသားပါ😁😁😁။
တဖက်အိမ်မှာပွင်နေတာ။
သံဇကာပေါက်ကနေဒီဖက်ထွက်လာပြီးပွင့်နေတယ်။
ဘာရမလည်းဒီကလည်းဓာပ်ပုံအမိအရရိုက်လိုက်ရတာပေါ့၊
ချဥ်ပေါ၈်ခါးအရွက်ကြော်စားဘူးကြလား။
ငပိလေးနဲ့ကြော်ကောင်းမှကောင်းဗျာ့ 😁😁

img_0.4273415531479634.jpg

Sort:  

This is so beautiful! #luvflowers 🙌😀

Posted via D.Buzz

Thank you

😆🙌🙌🥦 !LUV 🥦

<><

<><

LUV

Connect

Trade


@kotint, you've been given LUV from @mizuosemla.

Check the LUV in your H-E wallet. (3/10)

ဆေးခြောက်ပင် ထင်နေတာ

😁😁😁

Yay! 🤗
Your content has been boosted with Ecency Points, by @kotint.
Use Ecency daily to boost your growth on platform!

Support Ecency
Vote for Proposal
Delegate HP and earn more

 7 months ago Reveal Comment
 7 months ago Reveal Comment
 7 months ago Reveal Comment