ကိုယ်စွမ်းသလောက် လောကကိုအလှဆင်တာပဲလေ။ ရနံ့မပါလို့ အပြစ်ရှာလဲ ခံရမှာပဲ ...

in D.Buzz4 months ago

ကိုယ်စွမ်းသလောက်
လောကကိုအလှဆင်တာပဲလေ။

ရနံ့မပါလို့
အပြစ်ရှာလဲ
ခံရမှာပဲ။
#myanmar #hivelist #flowers #photography #trafficinsider #archon #photo #creativecoin #proofofbrain #neoxian #poem
#nature
 

Posted via D.Buzz

Sort:  

It looks a lot like the oleander tree near my house. That oleander tree has such pink flowers. Very beautiful pink flowers. I generally like white flowers.

Posted via D.Buzz

ဟုတ်လား။ ပုံလေးပြပါအုံး။ မြင်ဖူးချင်လို့ပါ။

အလဲ့ လမ်းဘေး ပန်းလေးပ။
!LOL

What is black and white and red all over?
A penguin with a sunburn.

Credit: captaincryptic
@nweoomon, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (2/4)

ဟုတ်ပါ့။