အချစ်ဆိုတာတစ်ခါတစ်လေတော့ သင့်ဘဝကို ကောင်းမွန်တဲ့နေရာ ပို့ဆောင်ပေးတတ်တယ ...

in D.Buzz4 months ago

အချစ်ဆိုတာတစ်ခါတစ်လေတော့ သင့်ဘဝကို ကောင်းမွန်တဲ့နေရာ ပို့ဆောင်ပေးတတ်တယ်။
#myanmar #hivelist #flowers #photography #trafficinsider #archon #neoxian #photo #creativecoin #proofofbrain #rosePosted via D.Buzz

Sort:  

မှတ်သားထားပါမယ်။
!LOL

I'm on a seafood diet.
When I see food I eat it.

Credit: happyme
@nweoomon, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (4/4)

သေချာမှတ်ထားနော်