သစ်ခွဗန်ဒါဆို ချစ်ရတာအမှန်ပါ။ #myanmar #hivelist #flower #photography ...

in D.Buzz4 months ago

သစ်ခွဗန်ဒါဆို
ချစ်ရတာအမှန်ပါ။
#myanmar #hivelist #flower #photography #trafficinsider #archon #neoxian #proofofbrain #creativecoin #planet #photo #orchid


Posted via D.Buzz

Sort:  

အက်လယ် စာဆိုတွေနဲ့။
!LOL

I saw 4 guys beating up 1 guy so i stopped to help.
He had no chance against all 5 of us.

@nweoomon, I sent you an $LOLZ on behalf of @htwegyi
Use the !LOL or !LOLZ command to share a joke and an $LOLZ. (1/8)

ဟုတ်တယ်။ ကဗျာတောင်စပ်ချင်တာ

ဒိီသစ်ခွတော်တော်လှတယ် နော် !PIZZA

ဟုတ်ကဲ့။ ပြင်ဦးလွင်ပန်းပွဲတော်မှာ ရိုက်လာတာ။

လှတယ်နော် ဒီသစ်ခွ မျိုးတောင်ရခြင်နေပြီ

သစ်ခွခြံတွေမှာတော့ ရှိတယ်။