မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်းဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ Peace be upon Burma as soon a ...

in D.Buzz4 months ago

မြန်မာပြည်ကြီး အမြန်းဆုံးငြိမ်းချမ်းပါစေ
Peace be upon Burma as soon as possible
#myanmar #hivelist #photography #proofofbrain #tample #peace #photography #trafficinsider #archon #neoxian #photo
#creativecoin


Posted via D.Buzz

Sort:  

​ေအးချမ်းပါ​ေစဗျာ

အေးချမ်းချင်လှပါပြီ

အမြန်ဆုံး အေးချမ်းချင်နေပါပြီ !PIZZA

ဟုတ်ပါတယ်

PIZZA! PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@htwegyi(2/5) tipped @nweoomon (x1)
callmemaungthan tipped nweoomon (x1)

Please vote for pizza.witness!

ငြိမ်းချမ်းပါစေ မြန်မြန်လေး။
!PIZZA

ငြိမ်းချမ်းချင်လှပြီ

!LUV

Posted via D.Buzz

@dbuzz(3/10) gave you LUV. H-E tools | connect | <><