မေတ္တာဖြန်းမှ လန်းဆန်းမယ်သာယုံ #myanmar #flowers #proofofbrain #photog ...

in D.Buzz6 months ago

မေတ္တာဖြန်းမှ လန်းဆန်းမယ်သာယုံ
#myanmar #flowers #proofofbrain #photography #trafficinsider #archon #neoxian #photo #creativecoin #palnet #rose
 

Posted via D.Buzz

Sort:  

ရေစိုနေသော ပန်းကလေးပေါ့ !PIZZA

ဟုတ်ပါ့။ မိုးရေတွေစိုနေတာ။

ခုမှ တွေ့လို့ ဗုတ်ပေး လိုက်သည်။
!PIZZA

ဟွန့်😏

PIZZA!

PIZZA Holders sent $PIZZA tips in this post's comments:
@htwegyi(1/10) tipped @nweoomon (x1)

Join us in Discord!